Historie Tahiti a Francouzské Polynésie

 

Ostrovy v této nádherné oblasti byly objeveny jako jedny z polsedních. Do dnešních dnů si uchovaly svoji jedničnou krásu.

Historie

Podle odhadů mělo být Tahiti a Francouzská Polynésie osídlena v 300 - 800 n.l., kteří sem přijízděli z ostrovů Tonga a Samoa. Přírodní podmínky, úrodná půda a dostatek ryb z místních vod poslytovaly místním obyvatelům dostatečné podmínky pro obživu.

První Evropané se zde objevili v roce 1606 ze Španělska. Cílem Španělů nebylo však zemi kolonizovat a ani obchodovat. Dne 18. června 1767 sem přijel anglický námořní kapitán Samuel Wallis, který je považován za prvního evropského návštěvníka.

V roce 1768 na Tahiti přijel francouzský objevitel Louis Antoine de Bougainville, který jako první obeplul celou Zemi. Bougainville Tahiti v Evropě patřičně proslavil zejména díky svému cestopisu Voyage autour du Monde. Tahiti zde byla popisována jako ráj na zemi, kde lidé žijí nevinný život daleko od zkažené civilizace.

Třetím významným námořníkem, který do této oblasti připlul byl kapitán James cook, který ostrov navštívil v roce 1774. Po jeho návštěvě sem směřovalo stále více a více evropských lodí, které se negativně podpsaly na životě místních lidí. Objevila se prostituce, alkohol a pohlavní nemoci

V 19. století zde začíná sílit francouzský vliv, kdy Francouzi přicházejí zejména ze souostroví Markézy a jejich nekrvavá kolonizační politika je přijímána. V roce 1946 se Tahiti a celá Francouzská Polynésie stala Territoire d'outre-mer (Francouzské zámořské území) a v roce toto změnilo na Collectivité d'outre-mer (Francouzská zámořská komunita).

googlebf551465193812cc.html